Křídlové brány

Křídlové brány

Křídlová brána je klasickým řešením vjezdu do objektů. Užívá se všude tam, kde není boční prostor pro zajíždění brány pojezdové nebo samonosné. Bránu dodáváme v ocelovém provedení s výplní ocelovou, kovanou, dřevěnou, plastovou nebo bez výplně v základním nebo finálním nátěru či upravenou žárovým zinkováním. Po předchozí konzultaci a stanovení typu a odstínu můžeme bránu dodat i v jiném nátěru.

Křídlové brány dělíme na jednokřídlé a dvoukřídlé:

Brány jsou vyráběny individuálně přímo na skutečné rozměry stavebních otvorů.

Dvoukřídlé brány jsou tvořeny kompletem křídel a nosných sloupů. Křídla mohou být souměrná i dělená dle požadavků zákazníka.

Jednokřídlé brány můžeme využít v případě, že vedle průjezdu není prostor do boku.  Jednokřídlé brány se otevírají směrem dovnitř nebo do vozovky, a jejich nevýhodou je, že při svém otevírání podstatně omezují prostor před a za samotnou bránou

Ovládání bran může být ruční /brána je osazena zámkem/ nebo automatizované pomocí elektromechanických pohonů, nainstalovaných na křídla a sloupy brány. Automatizovaná verze brány není opatřena zámkem ani klikou ani zástrčí, jejich funkci přebírá pohon, který je nainstalovaný na křídla a sloupky.

Nadzemní pohon je v nejběžnějším provedení založen na principu elektromechanického pohonu s ocelovou šroubovicí s nekonečným závitem a čepem, který je ukotven ke křídlu brány. U podzemního pohonu je princip založen na otáčení brány, která je nasazena na rameno samotného pohonu, přes otočný pant. Rameno je otáčeno pomocí elektromechanického pohonu umístěného pod bránou v kovovém boxu.

Křídlové brány se používají většinou v případech, kde nelze použít samonosné posuvné brány nebo kolejnicové posuvné brány.

Volba vhodných komponentů je důležitá pro zabezpečení lehkého a přesného chodu brány nezávisle na její hmotnosti. Vyvarujeme se tím například svěšení a v horším případě dotyku či křížení křídel brány a následnému ztěžování jejího chodu. V opačném případě může dojít k přetěžování motoru a zvýšení rizika jeho možného zničení. Pokud je zajištěn správný chod brány, není nutné ji osazovat výkonnějšími a dražšími motory. Pro bezproblémovou instalaci a následný správný chod brány je důležité přesně dodržet stavební připravenost. Ta se stanovuje přímo na místě dle konkrétní situace a souvisí s ní částečně i cena brány. Proto pro přesné stanovení ceny doporučujeme konzultaci na místě samém.

Povrchová úprava:

Nejvhodnější ochranou proti korozi je žárové zinkování.  V případě další barevné úpravy je možno opatřit bránu práškovou barvou / komaxit/ nebo ji jednoduše natřít pomocí štětce nebo válečku.

Výhody a nevýhody dvoukřídlových bran:

 •  jednodušší a levnější stavební příprava
  •    téměř 90% stávajících bran lze bez úprav osadit automatickým pohonem
  •    otevírání křídel jen do určitých stupňů
  •    prostor pro otevření  křídel nesmí byt do svahu
  •    nelze parkovat hned za bránou
  •    v zimním období náročnější na pravidelnou údržbu
  •    v místě setkání křídel je vhodné mít ve vozovce zabudovaný doraz
  •    menší odolnost proti vandalským útokům
  •    hmotnostní a rozměrové omezení křídel bran

Pokud jste si vybrali některý druh garážových vrat nebo pojezdů, neváhejte nám zavolat! Naši odborníci vám rádi ve všem poradí!

Přesvědčte se o naší kvalitně odvedené práci.