Garážové pohony

Garážové pohony

K vratům nabízíme převážně pohonné systémy Marantec Comfort, které odpovídají všem moderním požadavkům na pohony garážových vrat.

I pohony nabízí řešení na míru – různě silné motory a různé možnosti rozšíření. Obsluha a ovládání jsou velmi pohodlné. Nejvyšší bezpečnost a optimální kvalita zaručují perfektní funkčnost. Špičková technologie pohonů odpovídá nejnovějším normám a je absolutně spolehlivá.

Velmi příjemnou vlastností pohonných systémů Marantec Comfort je jejich schopnost nerozvinout pohonné síly ihned plně, nýbrž startovat a zastavovat chod vrat měkce a to v obou směrech pohybu. Měkké starty a zastavení zaručují maximálně tichý chod vrat, ve dne i v noci.

Patentovaná vypínací automatika pohonných systémů Marantec Comfort reaguje okamžitě na sebemenší překážky, ruší-li chod vrat. Vrata se ihned vrátí o cca 20 cm zpět. Pomocí programování vedeného návodem krok za krokem je zprovoznění všech pohonných systémů Marantec Comfort nekomplikované a jednoduché.
Elektronická technika referenčního bodu Marantec neustále sleduje chod vrat. Řídící jednotka ví kdykoli, jak a kterým směrem se vrata pohybují. Tak jsou vrata šetřena, opotřebení minimalizováno a životnost zvýšena.

Pohonné systémy Marantec Comfort chrání Váš majetek, i když nejste zrovna doma. Elektronicky kontrolované zajištění proti vysunutí vrat zabezpečí stabilitu v každé poloze a zabrání neoprávněné osobě v přístupu např. násilným způsobem. Všechny pohony Marantec pracují na moderní a bezpečné frekvenci 868 MHz s plovoucím kódem, což znemožňuje náhodné otevření vrat. Spotřebu proudu lze optimálně redukovat a to i v klidové poloze.

Pro fáze, v nichž motor čeká v pohotovostním modu byla vyvinuta technika, která redukuje spotřebu proudu o více než 60%.

Přesvědčte se o naší kvalitně odvedené práci.